blackboard-man-dimmed

Побудова ІТ інфраструктури ЦОД

Компанія спеціалізується на створенні ІТ-інфраструктури ЦОД, яка полягає у впровадженні катастрофостійких рішень, консолідації ресурсів та оптимізації серверної інфраструктури, впровадженні систем віртуалізації, систем збереження даних та систем резервного копіювання, побудові інженерної та мережевої інфраструктури.

Комплекс робіт, що виконує компанія, полягає у:

  • Створенні концепту інтегрованого рішення
  • Розробці рішень по оптимізації ІТ-інфраструктури, розробці архітектури, консолідації та віртуалізації обчислювальних ресурсів, впровадженні апаратно-програмних комплексів для систем управління підприємствами, ресурсами, автоматизованої банківської системи, створенні віртуальних середовищ на базі різного обладнання
  • Впровадженні високопродуктивних систем збереження даних та створенні розподіленої інфраструктури, побудова багаторівневої інтелектуальної інфраструктури збереження даних
  • Побудова систем безпеки баз даних
  • Створенні та модернізації мережевої інфраструктури, в тому числі створенні безпровідної інфраструктури, системи захисту мережевої архітектури, системи моніторингу та управління корпоративною мережею, впровадженні систем уніфікованих обчислень та комутації, а також рішень Collaboration
  • Впровадженні інженерної архітектури у складі джерел гарантованого енергозабезпечення, прецизійних кліматичних систем, систем моніторингу та управління інженерним обладнанням ЦОД, СКС та систем автоматизації
  • Забезпеченні безперебійної роботи як окремих сервісів, так і всієї інфраструктури